אישורי יציאה

27/7 איי ג'אמפ
3/8 באולינג
8/8 גן החי קבוצה א'
9/8 גן החי קבוצה ב'

1/8-12/8 קבוצה א' 

1/8 הסטודיו הפתוח של מירי
2/8 סטודיו הדור הבא .
3/8 יציאה לבאולינג
4/8 הסטודיו של מירי
5/8  סטודיו הדור הבא

8/8 גן החי
9/8 הסטודיו של מירי
10/8 בן חור
11/8 בן חור
12/8 בן חור 

1/8-12/8 קבוצה ב' 

1/8 סטודיו הדור הבא
2/8 הסטודיו של מירי
3/8 יציאה לבאולינג
4/8 סטודיו הדור הבא
5/8  הסטודיו של מירי

8/8 הסטודיו של מירי
9/8 גן החי
10/8 בן חור
11/8 בן חור
12/8 בן חור