*
 *
 *
 *
 *

- עלות שבועית 660 ש"ח (4+1), שעות הפעילות 7:30-13:00/16:00, רישום יומי 165 ש"ח.
- צהרון חודש יולי 1/7-20/7  
- בחירת ימים, חודש יולי 2021  
 
 
 
בחירת ימים חודש אוגוסט 2021  
 
 
 
אטרקציות לילדי בי"ס בלבד:  

 *
בריאות:  
רגישות:  
אישור צילום  
 
בסיום היום  

 *
 *