דף הבית >> צור קשר >> טופסי רישום >> טופס הרשמה לגן
 

 

 
טופס הרשמה לגן
 
פרטי ההורים:
שם האב:______________________       שם האם:______________________
מקום עבודת האב:________________      מקום עבודת האם:________________
טל' עבודת האב:_________________       טל' עבודת האם:__________________
טל' נייד האב:___________________       טל' נייד האם:____________________
 
אימא ואבא שלי יודעים ל:______________________________________________.
כתובת הבית:__________________________ טלפון בבית:__________________
 
איש קשר נוסף למקרה בו לא ניתן לאתר את ההורים/ איש נוסף שאוסף את הילד מהגן:
שם:________________ סוג קרבה:__________________ נייד:______________
שם:________________ סוג קרבה:__________________ נייד:______________
 
שולמה מקדמה על סך:                      ₪  
 
אחים/אחיות: שם:__________ תאריך לידה:__________  שם: _________ תאריך לידה:________
                    שם:__________ תאריך לידה:__________ שם:__________ תאריך לידה:________
               
פרטי הילד: שם הילד:__________ שם משפחה:___________ זכר/נקבה                                 
שם חיבה:___________ ת.ז:___________________ קופ"ח בה חבר הילד:____________
תאריך לידה:_____________ מקום לידה:_______________
 
הרגלי שינה:_________________________________________________________
האם ילדכם סובל ממחלה כלשהי?___________________________________________
 
הצהרת בריאות (הקף בעיגול את המשפט הרצוי):
  • אנו הח"מ מצהירים כי בני/בתי איננו/ה סובל/ת מבעיות בריאותיות מכל סוג שהוא.
  • אנו הח"מ מצהירים כי לבני/בתי רגישויות כמפורט (כולל רגישויות למאכלים או כל רגישות אחרת):______________________________________________________
  • אנו הח"מ מאשרים כי במקרה ובני/בתי מפתח/ת חום בשעות פעילות הגן, ראשי צוות הגןליידע את אחד ההורים ולבקש לאסוף אותו/ה בהקדם האפשרי.
  • תאריך זריקת הטטנוס:____________________
 
הרגל שחשוב שנדע עליו (מוצץ, שמיכה, דובי או כל הרגל אחר):________________________
פרי או ירק שטרם נתתם לילדכם:_____________________________________________
צבע אהוב:_______________
סיפור אהוב:____________________________________
משחק מועדף:____________________
עיסוק מועדף:____________________________
דמויות דומיננטיות בחייו:________________________________________________
מה ילדכם אוהב שעושים בשבילו:___________________________________________
מה ילדכם לא אוהב שעושים לו:___________________________________________
הכי חשוב שנדע עליו:___________________________________________________
קצת על המשפחה:__________________________________________________