"חדר כושר לאומן" - יוצרים ללא הפסקה
במחיר הכרות של 150 ש"ח לחודש, ניתן להגיע לסטודיו לצייר, לפסל, לרשום, להתאמן.... ללא תלות של מדריך או קבוצה.

"חדר כושר לאומן" מתאים ליוצרים וציירים עצמאיים אשר מחפשים מקום ליצירה ולעבודה עצמאית.