צהרון + 8 ימים ארוכים - מרכז חדרה 22,  1-31/7/17, לכיתות א'-ג',                        13:00-16:30 ו- 8:00-16:30.                                                                          מחיר 1700 ש"ח.                                                                                               רישום במרכז הדר המושבות - זכרון יעקב 50.                                                     9:00-13:00, 15:00-19:00 03-9245940.

arrow-left17, arrow-left, left, previous

מחזור יולי 1/7/19-21/7/19      מרכז חדרה ומרכז הראל

מרכז חדרה 22, מרכז הראל    8:00-13:00 / 8:00-16:30   1150 ש"ח ?/ 1850 ש"ח ? , לנרשמים עד 1/6.

צהרון חדרה 22 איסוף מבתי הספר בר לב ונעמי שמר    13:00-16:30  (750 ש"ח?)
 

מחזור סוף יולי 22/7/19-31/7/19 מרכז חדרה ומרכז הראל

מרכז חדרה 22, מרכז הראל     8:00-16:30  950 ש"ח ?.

מחזור אוגוסט 1/8/19-15/8/19 מרכז חדרה 22 ומרכז איסר הראל

מרכז חדרה 22, מרכז הראל    8:00-13:00 / 8:00-16:30   1570 ש"ח ?/ 1050 ש"ח ?, לנרשמים עד 1/6.

לקייטנה במתנס חדרה - רישום במרכז הדר המושבות - זכרון יעקב 50.                             15:00-19:00 9:00-13:00,  03-9245940.

לקייטנות באיסר הראל - רישום במרכז הראל - הראל 4 15:00-19:00          03-9191325

או באתר האינטרנט www.makefetcom.

קייטנת אמנויות וכיף,  פתח תקווה : אם המושבות הותיקה והחדשה

ט.ל.ח  התוכנית ניתנת לשינויים