חוג קולנוע

דגנית לוי

במסגרת "צהרון אמנויות וכיף"

חדרה 22 אם המושבות

אין לשדר בכל דרך או אמצעי אלקטרוני כל חלק שהוא מהחומר שבקליפ זה.

cc, cc, creative commons, license

יום המשפחה

פסח - סיפורו של משה

פסח - מי לקח את האפיקומן